Metoda Veroniki Sherborne

 

Metodę ruchu rozwijającego, zwaną w Wielkiej Brytanii „Developmental movement”, stworzyła Weronika Sherborne. W Polsce ten sposób edukacji i terapii zaczął być stosowany w latach 80. Opiera się ona na podstawowym założeniu, że potrzeba ruchu jest jedną z podstawowych potrzeb dziecka.

W dużym uproszczeniu, metoda Weroniki Sherborne polega na rozwoju poprzez rozmaite ćwiczenia fizyczne, „przewalanki” i zadania ruchowe.
Poprzez ruch dziecko:


• poznaje własne ciało,


• poznaje przestrzeń wokół siebie,


• zdobywa pewność siebie,


• zdobywa poczucie bezpieczeństwa w otoczeniu,


• nawiązuje kontakt,


• uczy się współpracy z partnere  i grupą,


• zyskuje zaufanie do partnera i grupy.

Metoda ta opiera się na systemie ćwiczeń, które wspomagają prawidłowy rozwój dzieci i korygują zaburzenia rozwojowe oraz emocjonalne. Główna idea metody wyraża się bowiem w stwierdzeniu, że posługiwanie się ruchem jest narzędziem wspomagania i terapii zaburzeń rozwoju psychoruchowego dziecka. 
Udział w ćwiczeniach ma na celu stworzenie  dziecku okazji do poznawania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia swojej siły, sprawności i w związku z tym możliwości ruchowych.( Patrz an Mobility Motivational Therapy..)