Metoda NDT Bobath

W Polsce Metoda NDT Bobath jest stosowana dla wcześniaków, niemowląt i dzieci starszych z zespołami neurologicznymi, ortopedycznymi, genetycznymi oraz prezentujacymi opóżnienia w rozwoju psychomotorycznym.

Uzasadnieniem dla opracowanego postępowania Metadą NDT-Bobath było stwierdzenie, że rozwój dziecka z dysfunkcją Ośrodkowego Układu Nerwowego, w tym z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym (MPDZ) przebiega inaczej niż rozwój prawidłowy.

Doświadczenia czuciowo-ruchowe takiego dziecka są odmienne, co wywołuje nieprawidłowe odczuwanie własnego ciała oraz nieprawidłowe czynności ruchowe.

Często nie rozwijają sie  wcale lub w małym zakresie reakcje prostowania i równowagi. Zaburzenia w napięciu mięśni i niewłaściwe jego rozłożenie powodują powstawanie odmiennych wzorców ruchowych, atypowych dla normalnego/prawidłowego rozwoju psychomotorycznego.

Pierwsze niepokojące objawy dotyczą zwykle kontroli głowy,szyi i tułowia. Następnie rozwijają sie nieprawidłowe  ruchy ciała w dystalnych (odległych) częściach ciała. Dominują wzorce zgięciowe i wyprostne, a rozwój ruchów rotacyjnych jest znacznie wyhamowany - wręcz upośledzony.

Naszą pomoc w zakresie rehabilitacji świadczymy na terenie Krakowa.

Główne zasady usprawniania w/g koncepcji NDT- Bobath obejmują ;
  • wpływanie ćwiczeniami/ułożeniami oraz przez zastosowanie odpowiednich technik terapeutycznych i fizjoterapeutycznych na napięcie mięśni -  poprzez obniżanie napięcia wzmożonego i podwyższanie obniżonego .
  • hamowanie nieprawidłowych odruchów oraz nieprawidłowych nawyków ruchowych
  • wyzwalanie ruchu w formie najbardziej zbliżonej do prawidłowych (wspomaganie i prowadzenie ruchu z punktów kluczowych, czyli punktów kontroli ruchu – m.in. głowa, obręcz barkowa,, obrecz miedniczna)
  • wykorzystywanie i utrwalanie zdobytych umiejętności ruchowych w codziennych czynnościach przy udziale rodziców czy opiekunów dziecka podczas codziennych zabiegów pielęgnacyjnych dziecka.

Program Do Szkoły Gotowi Start! stosuje elementy Metody Bobath  najczęściej do usprawniania niemowląt  i małych dzieci z Mózgowym Porażeniam Dziecięcym, jak również dla dzieci z obniżonym lub podwyższonym napięciem mięśniowym występujących w innych jednostkach chorobowych. Jest to wspaniała metoda pozwalająca uruchamiać naturalne procesy i czynności rozwojowe.

Ogromne doświadczenie i lata pracy z dziećmi, obserwacja ich rozwojowych zachowań - pozwalają nam również na dobór właściwych technik i metod i łączenie ich w odpowiedni łańcuch oddziaływań terapeutyczno -rehabilitacyjnych indywidualnie dobrany do potrzeb, wieku i stopnia pomocy dla małego pacjenta.