Informacje o nas

Autorzy programu E. Rusin i M. Rusin opracowali drogą wieloletnich prób i doświadczeń metodę diagnostyczną – test przesiewowy –oceniający poziom rozwoju psychomotorycznego oraz wybranych cech poznawczych niezbędnych w procesie uczenia się dziecka 4 -letniego 5 - letniego i 6 - letniego.

Są również autorami  programu diagnostyczno-terapeutycznego Do Szkoły, Gotowi... Start!, w którym stymulowanie odpowiedniego do wieku rozwoju psychomotorycznego dziecka oraz jego pewności siebie, śmiałości jest fundamentalną podstawą do dalszego harmonijnego rozwoju i uczenia się a w konsekwencji nabywania przez dziecko gotowości szkolnej.

W okresie  ponad 30-tu lat swojej pracy zawodowej E.i M.Rusin pracowali prawie z dziesięcioma tysiącami dzieci różnej narodowości, w różnym wieku, z różnymi trudnościami rozwojowymi.

 Idea programu „Do Szkoły, Gotowi...Start!” powstała a następnie była wdrażana, sprawdzana i poprawiana przez autorów przez ponad 35 lat w Polsce i Australii. Autorzy programu mają duże doświadczenia praktyczne. Szacuje się, że badaniami, obserwacjami i terapią objętych zostało ponad 10,000 dzieci w wieku od 3 do 8 lat w Polsce i w Australii. Obserwacje dzieci dały duży zasób wiedzy o rozwoju motorycznym dzieci w multikulturowym społeczeństwie jakim jest Australia. Obserwacje, badania i terapia dzieci pochodzenia aborygeńskiego wniosły niepowtarzalne wartości do wiedzy o różnych aspektach rozwojowych dzieci.

Na dzień obecny Maciej Rusin prowadzi rehabilitację z dojazdem do domu pacjenta. Jego pacjentami są dzieci  od 0 do 18 roku zycia.

Do programu dołączyła mgr Małgorzata Mika, logopeda i pedagog dziecięcy z wieloletnim stażem pracy i ogromnym doświadczeniem  zawodowym.