Stosowane metody

Program Do Szkoły, Gotowi... Start! holistycznie ( całościowo) wspiera i „naprawia” prawidłowy rozwój dziecka specjalnie dobranymi  zestawami ćwiczeń rehabilitacyjnych i zabaw psychoruchowych zakresu dużej i małej motoryki , koordynacji ruchowej oraz logopedii.

Indywidualny rozwój każdego małego pacjenta porównujemy do prawidłowych - ogólnie przyjętych procesów rozwojowych dziecka wyznaczonych m.in. przez WHO (World Health Organisation - Światową Organizację Zdrowia) , Monachijską Funkcjonalną Diagnostykę Rozwojową oraz przez autorską metodę Ready, Set... Go!

Pomagamy dzieciom w Krakowie  oraz ich rodzicom przez zintegrowany system odziaływań profilaktycznych, diagnostycznych ,terapeutyczno-rehabilitacyjnych i logopedycznych.

Program Do Szkoły, Gotowi... Start! oferuje:

  1. wykrywanie opóżnień wieku rozwojowego u dzieci i niemowląt
  2. ocenę wieku rozwojowego u dzieci i niemowląt
  3. ustalanie diagnozy ze ścisłą współpracą z lekarzami i terapeutami, pedagogami
  4. indywidualną/ holistyczną terapię kompensacyjno-korygującą opóżnienia rozwoju psychomotorycznego dziecka i jego rozwoju mowy.
  5. porady oraz wskazówki dla rodziców i nauczycieli
  6. regularne/okresowe testy oceny rozwoju dziecka
  7. regularne/okresowe testy skuteczności prowadzonej metody terapeutycznej