Metoda Vojty

Metoda czeskiego neurologa dziecięcego prof. Vaclava Vojty opiera się na pobudzaniu - tworzeniu i torowaniu odruchowych reakcji u dziecka.  Metoda ta – w ogólnym zarysie - nie uczy dziecka prawidłowego chwytania czy siadania, ale pobudza do aktywności mózg i zakodowane w nim wzorce ruchowe - wysyłając sygnał do mięśni, aby te wykonały skoordynowany oczekiwany ruch.

Wzorce te są zakodowane u każdego człowieka. Większość dzieci nabywa je spontanicznie w trakcie rozwoju i wzrastania, ale u niektórych dzieci muszą być  one wyuczone i powtarzane celem nabycia prawidłowych odruchów ruchowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w życiu i uczenia się w szkole.

Terapia polega na wypracowaniu u dziecka odpowiedniego wzorca ruchowego, poprzez stymulacje punktów na jego ciele (strefy wyzwalania),wzorca idealnej motoryki. Zastosowanie oporu przez terapeutę spowoduje, że mały pacjent wygeneruje właściwe napięcie mięśniowe tam, gdzie jest ono pożądane.

Metoda ma zastosowanie m.in. w obszarach, gdzie pojawiają się szeroko pojęte zaburzenia ruchu.
  • w zaburzeniach ośrodkowej koordynacji nerwowej u niemowląt
  • w zaburzeniach motoryki spowodowanych uszkodzenie mózgu
  • w obwodowych niedowładach kończyn górnych i dolnych
  • w skoliozach
  • w uszkodzeniach ortopedycznych
  • jako leczenie towarzyszące w niedorozwoju stawów biodrowych
  • przy zaburzeniach oddychania, połykania i żucia

W Programie Do Szkoły Gotowi Satrt!  - z dużym powodzeniem stosujemy elementy tej metody przy terapii dzieci z obniżonym lub podwyższonym napięciem mięśniowym, przy MPDZ ( Mózgowe Porażenie Dzieicęce ) i innymi neurologicznymi oraz otrpopedycznymi zespołami chorobowymi.

Duże doświadczenie zawodowe pozwala nam na dobieranie elementów z różnych metod i tworzenia z nich indywidualnej terapii – specjalnie zaplanowanej i stosowanej dla specyficznego przypadku chorobowego czy rozwojowego danego dziecka. Najważniejszym elementem jest wczesna diagnostyka i  indywidualny – holistyczny program interwencyjno – terapeutyczny. Zapraszamy do  kontaktu z naszym terapeutą. Dojeżdżamy do naszego pacjenta na terenie Krakowa i okolic.