Metoda P. Dennisona

Kinezjologia Edukacyjna, inaczej zwana gimnastyką umysłu, oznacza naukę o ruchu.

Dokładniej – jest to nauka zajmująca się ruchem i jego wpływem na uczenie się.

Metoda ta w powstała w latach 1976–1980. Autorami metody są amerykańscy pedagodzy Paul Dennison i jego żona Gaiil Dennison, którzy, prowadząc dwudziestoletnie badania nad efektywnymi sposobami uczenia się, dowiedli, że ruch fizyczny wpływa pozytywnie na harmonijną pracę mózgu.

Celem „Metody Dennisona”, jest wspomaganie pamięci, wydolności mózgu, koordynacji motoryki ciała, a zwłaszcza współpracy dłoni ze zmysłem wzroku.

Tą metodę stosujemy w fizjoterapii dziecięcej w naszym specjalistycznym gabincie w centrum Krakowa.

Cele metody kinezjologii edukacyjnej:
 • aktywizacja mechanizmów naturalnego rozwoju,
 • integracja funkcji półkul mózgowych,
 • rozwój ruchowy, emocjonalny i intelektualny,
 • zrozumienie psychologicznych i fizjologicznych reakcji  
 • dziecięcego organizmu na krótkotrwały i bardzo intensywny
 • wysiłek fizyczny.
Kinezjologia Edukacyjna skierowana jest do dzieci:
 • z deficytami uwagi (lęk, agresja),
 • o specyficznych potrzebach edukacyjnych (upośledzenie umysłowe, autyzm, zespół Downa),
 • z mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • z zaburzeniami sfery motywacyjnej,
 • dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo (ADHD),
 • dziećmi z zaburzeniami zachowania,
 • dziećmi zdolnymi.

Program Do Szkoły Gotowi Start!  bardzo często używa elementów tej metody, szczególnie w pracy i terapii  z dziećmi 4-6 letnimi z opóżnieniami i zaburzeniami psychomotorycznymi takimi jak ADHD, ADD, Autistic Spectrum Disorder( Zespół Cech Autyzmu) czy Asperger Syndrome (Zespół Aspergera)