Dziecko z opóźnionym rozwojem psychomotorycznym

Opóźnienie rozwoju psychomotorycznego to opóźnienie rozwoju funkcji ruchowych i intelektualnych u dziecka. Istnieje wiele możliwych przyczyn opóźnienia rozwoju psychomotorycznego, które mogą pojawiać się w różnych okresach rozwoju dziecka i o różnym natężeniu.

U niemowlaków opóżnienia objawiają się najczęściej pod postacią póżniejszego zdobywania umiejętności typowych dla poszczególnych okresów życia- tzw. kamieni milowych.

Niemowlęta te z opóżnieniem unoszą główkę, póżno obracają się, pełzają, czworakują, siadają i chodzą. Niewielkie opóżnienia rozwojowe okresu niemowlęcego mogą być początkowo niezauważalne dla otoczenia, ponieważ normy rozwoju dla tego wieku są dość tolerancyjnie postrzegane przez rodziców.

Ważne jest,  aby zwracać baczną uwagę na przebieg rozwoju dziecka w wieku niemowlęcym, ponieważ zdarza się, że pozornie dziecko  rozwija się prawidłowo, a jego deficyty ujawniają się dopiero w póżniejszym, przedszkolnym – lub wczesnoszkolnym etapie życia, kiedy oczekiwania wobec dziecka wzrastają, a ono nie potrafi im sprostać.

Do najczęstszych objawów zaburzeń psychomotorycznych należą:

  • opóżnienia w ogólnym rozwoju ruchowym – zaburzona duża motoryka ciała, zaburzona mała motoryka ciała, zaburzona  koordynacja ruchowa, brak precyzji ruchu, słabe lub nadmierne napięcie mięśniowe, niezgrabność ruchowa, zaburzona równowaga, kłopoty  z planowaniem motorycznym i planowaniem przestrzennym.
  • zaburzenia sprawności manualnej – poważne zaburzenia małej motoryki ciała. Dzieci mają poważne klopoty z chwytem pensetowym, póżniej z prawidłowym chwytem tripoidalnym. Znaczna ilość dzieci cierpi z powodu słabej siły mięśniowej obręczy barkowej, nadgarstka i ręki co powoduje w wieku wczesnoszkolnym poważne klopoty z pisaniem, rysowaniem, wycinaniem. Często zdarza się, że zaburzeniom sprawności manualnej towarzyszą zaburzeniom lateralizacji. Do optymalnego funkcjonowania całego mózgu potrzebna jest harmonijna współpraca pomiędzy prawą i lewą półkulą mózgu.
  • zaburzenia  percepcji wzrokowo-ruchowej powodują trudności w analizie i syntezie złożonych obrazów wzrokowych. Dzieci te mają problemy z rysowaniem, układaniem układanek, umiejętnością odwzorowania kształtów a w wieku szkolnym poważne problemy w opanowaniu czytania i pisania.
  • zaburzenia percepcji słuchowo-ruchowej – brak reakcji na polecenia słowne, trudności z zapamiętaniem jednego lub więcej poleceń, trudności w uczeniu się wierszyków, piosenek. Zaburzenie percepcji słuchowo-ruchowej często postrzegane jest jako złe zachowanie dziecka w przedszkolu lub w szkole. Dziecko nie rozumie stawianych mu zarzutów i bardzo często wpada w dziecięcą depresje.
  • zaburzenia mowy – opóżniony rozwój mowy, zaburzenia artykulacyjne, mały zasób słownictwa, ograniczona umiejętność wyrażania swoich myśli i tworzenia dłuższych wypowiedzi.  W naszej praktyce zawodowej często mamy do czynienia z dziećmi, które trafiają do nas z zaburzeniami psychomotorycznymi  i nikt z rodziców nie chce wierzyć, że regularne i specyficznie zaprogramowane ćwiczenia dużej i małej motoryki oraz koordynacji ruchowej wspomagają  w bezstresowy dla dziecka sposób rozwój mowy.
  • zaburzenia emocjonalne- wynikają z problemów w przezwyciężaniu trudności związanych z deficytami. Dziecko nie rozumie dlaczego jest „inne” i bardzo głęboko przeżywa niepowodzenia. Nie umie radzić sobie z trudnymi sytuacjami czego efektem  jest nadpobudliwość i agresja w zachowaniu lub przeciwnie – zmniejszona aktywność, wycofanie, smutek i utrata śmiałości.

 

Program Do Szkoły,Gotowi...Start!  holistycznie wspiera i”naprawia” prawidłowy rozwój dziecka specjalnie dobranymi zestawami ćwiczeń i zabaw ruchowych z zakresu dużej i małej motoryki ciała oraz koordynacji ruchowej.