Dziecko z Zespołem Aspergera, Dziecko z Zespołem Autyzmu

DZIECKO ZE  SPEKTRUM ZABURZEŃ AUTYSTYCZNYCH

Sally Thibaunt z Australii jest autorką książki na temat dziecka z Zespołem Aspergera (David’s Gift: Aspergers Life and Love).

Sally syn David regularnie w latach 1998-2001, dwa razy w tygodniu uczęszczał na zajęcia terapeutyczno-edukacyjne do naszej kliniki Ready,Set...Go!  w Australii.

Wspólnie z Sally Thibount  obserwowaliśmy różne zachowania dzieci z zespołem Aspergera i uczyliśmy się jak je  wspomagać.

Zaburzenie Zespołu Aspergera obejmuje przede wszystkim upośledzenie umiejętności społecznych, wycofanie ze środowiska rówieśników, brak akceptacji środowiska rówieśników, ograniczoną elastyczność myślenia i rozumienia, obsesyjne zainteresowania oraz  niezgrabność ruchową i brak prawidłowej oceny swojego ciała w przestrzeni. Dzieci te – skupione w swojej inteligencji niejednokrotnie udowodniły światu o swojej wielkości. (m.in. Albert Einstein, Bill Gates, Isaak Newton).

Spektrum Zaburzeń Autystycznych ( Dziecko z Autyzmem) to nazwa grupy podobnych schorzeń, obejmującej Autyzm, Autyzm Atypowy, oraz Zespół Aspergera.

Spektrum Autystyczne – jest to szerokie pojęcie obejmujące różne typy dzieci o cechach autystycznych, wykazujących odmienne mechanizmy lub przyczyny powodujące trudności rozwojowe i mające często odrębne wymagania wobec srodowiska.

Charakteryzują się znacznymi zaburzeniami interakcji społecznych, komunikacji, jak również znacznie ograniczonymi zainteresowaniami, bardzo powtarzalnym zachowaniem oraz bardzo slabą koordynacja ruchową.

Zarówno dzieci Autystyczne jak i dzieci z Zespołem Aspergera korzystają z programu Do Szkoły, Gotowi...Start!  na bardzo podobnych zasadach programowych. Ze wzgledu na to, że dzieci te  wykazują charakter niezdarności ruchowej i koordynacyjnej oraz żle znoszą towarzystwo innych dzieci prowadzimy dla nich zajęcia w małej grupie z dużą dozą motywacji , powtarzalności czynności i zabaw dla łatwiejszej akceptacji terapii.

Najczęstsze kryteria diagnostyczne:
 • zaburzenia funkcji społecznych z towarzyszącym  egocentryzmem.
 • niezdolność do nawiązywania kontaktów z rówieśnikami
 • brak chęci do nawiązywania kontaktów z rówieśnikami
 • nieadekwatne reakcje emocjonalne i społeczne
 • ograniczone zainteresowania i aktywności, w tym :
 • bardziej zapamiętane niż zrozumiane
 • wyłączanie innych zainteresowań
 • przywiązanie do powtórzeń
 • powtarzające się zachowania rutynowe lub rytuały
 • narzucane sobie
 • narzucane innym
 • cechy dotyczące języka i mowy  m.in. takie jak:
 • możliwe, choc nie obserwowane w sposób ciągły, opóżnienie wczesnego rozwoju mowy
 • na pozór perfekcyjnie opanowane funkcje ekspresyjne języka
 • dziwna prozodia, szczególne cechy głosu
 • upośledzenie rozumienia, obejmujace złą interpretację znaczeń dosłownych i ukrytych
 • problemy z komunikacją pozawerbalną obejmujące:
 • ograniczony zakres gestów
 • niezdarny język ciała
 • ograniczony zakres lub niewłaściwe stosowanie mimiki
 • szczególne, „zamrożone” spojrzenie
 • trudności w utrzymaniu bliskiego kontaktu fizycznego i emocjonalnego
 • niezgrabność ruchowa – poważne problemy z osiąganiem rozwoju psychomotorycznego przynależnego do wieku dziecka
 • nieprawidlowe układanie ciała okresu niemowlęcego
 • brak zainteresowania zabawkami, sięgania po zabawki w wieku niemowlęcym
 • brak obracania się, turlania, zmiany pozycji w wieku niemowlęcym
 • płaczliwość, zagapienia się, brak aprobaty przytulania, utulania
 • trudności w osiąganiu kamieni milowych a zwłaszcza pominięcie okresu pełzania i czworakowania.
 • wyjątkowa drażliwość na wszelkie bodżce sensoryczne
 • trudności w opanowaniu jazdy na rowerze, hulajnodze
 • tendencja do samodzielnych zabaw w ulubionych „kątach”
 • drazliwość i nerwowość przy zabawach z rówieśnikami

W najmłodszych latach życia dziecka (2-3 latek) można zdiagnozować predyspozycje dziecka do problemów związanych z Zespołem Aspergera lub z Autyzmem Dziecięcym.

Często zdarza się mylenie objawów Zespołów Aspergera z Zespołami ADHD-Attention Deficyt Hyperactivity Disorder.Wczesna diagnoza jest możliwa tylko i wyłącznie w czasie wielokrotnej obserwacji zachowań dziecka zarówno przy indywidualnej pracy jak i przy pracy grupowej.

Jezeli mówimy o dziecku 2, 3 letnim jego praca to zabawa, a jeżeli mowa o zabawie 2-3 letniego dziecka z pewnego rodzaju dysfunkcjami - to wszelkiego rodzaju obserwacje  zachowań psychomotorycznych.

Mamy ogromne doświadczenie w ocenie takich dysfunkcji psychomotorycznych u dzieci z autyzmem już od  ich najmłodszych lat. Wdrażamy skuteczne terapie i oferujemy swoje usługi w Krakowie i okolicach.

Rehabilitacja w domu pacjenta