Dziecko urodzone z mnogiej ciąży

W ciążach bliźniaczych/mnogich pojawiają się zazwyczaj te same powikłania, co w ciążach pojedynczych. Problem jednak polega na tym, że powikłania  zdarzają się znacznie częściej.

Z tego też powodu ciążę bliżniaczą/ mnogą uważa się za ciążę wysokiego ryzyka. Najczęstszym powikłaniem jest przedwczesny poród. Ponad połowa bliżniąt przychodzi na świat przed wyznaczonym terminem. Przeciętny czas ciąży pojedynczej to 39 tygodni, natomiast bliżniaczej zaledwie 35 tygodni.

Każdy przypadek mnogiej ciąży wymaga intensywnego kształcenia, rozwijania i wspierania prawidłowego rozwoju ruchowego niemowląt. Pod żadnym pozorem nie można oczekiwać, że dzieci same „wyrosną” z problemu.