Dziecko z Zespołem Downa

Zespół Downa spowodowany jest wystąpieniem dodatkowego chromosomu, co znaczy, że w miejscu 21 chromosomu znajdują się trzy chromosomy zamiast dwóch.

Pierwsze symptomy tej choroby zauważalne są już zaraz po urodzeniu. Większość niemowląt z Zespołem Downa ma wyrażnie słabe napięcie mięśniowe. Oprócz wiotkości mięśni dostrzegalne są również zmienione rysy twarzy dziecka – typowe dla tej jednostki chorobowej – małe, lekko skośne oczy, spłaszczony nos i wystające kości policzkowe. Charakterystyczne jest również osłabienie mięśni obręczy barkowej i mięśni szyi. Bardzo często większość połączeń stawowych wykazuje tendencje przeprostne.

W pracy terapeutycznej z dzieckiem z Zespołem Downa zwracamy szczególną uwagę m.in. na wzmocnienie obręczy barkowej, stabilizację głowy oraz  wzmocnienie mięśni szyi, a także na ogólne wzmocnienie mięśni całego ciała co redukuje zbytnią „elastyczność” stawów. Prowadzimy terapię na terenie Krakowa i okolic.