Udział rodziców w programie "Do Szkoły Gotowi Start"

Nasz program nie mógłby istnieć bez rodziców... Dzięki nim i przez nich możemy pomóc dzieciom.Dzięki nim mamy nić, która łączy ich dziecko z nami, terapeutami...Bez aktywnej współpracy z rodzicami nasz program nie mógłby istniec. Na koniec dnia to my jesteśmy inicjatorami rehabilitacji dla naszych  dzieci,  nauczycielami co i jak trzeba zrobic żeby pomóc dziecku,  ale rodzice są egzekutorami tego programu...

Rodzice kochają swoje dziecko, "czują" co jest a co nie jest dziecku potrzebne i dzięki otrzymaniu pewnej instrukcji i informacji mogą pomóc swojemu dziecku w osiągnięciu jego etapów rozwoju.. a my tylko pomagamy w ukierunkowaniu tego procesu i motywowaniu rodziców do  intensywnej pracy nad rozwojem ich własnego dziecka...

"Do Szkoły Gotowi Start"  pracuje tak samo intensywnie z dzieckiem jak i jego rodzicami, żeby pomóc osiągnąć wspólny cel... dobro naszego  dziecka...